top of page

Koji đã làm kế toán nội bộ từ năm 1979 đến năm 1991 cho Công ty Kubota (một công ty lớn của Nhật trong lĩnh vực sản xuất máy nông nghiệp và ống sắt) do chuyên ngành kế toán doanh nghiệp của ông tại Trường Đại học Hitotsubashi.

 

Koji có kinh nghiệm đặc biệt là anh đã từng sống và làm việc ở Đông Đức từ năm 1984 đến 1988, trước năm Bức tường Berlin sụp đổ, khi Kubota là một nhà thầu xây dựng một xưởng đúc lớn ở Leipzig. Anh có thể nói tiếng Đức hàng ngày.

 

Sau khi rời Công ty Kubota, anh đã đổi công việc của mình hoàn toàn và làm việc cho Văn Phòng Sáng Chế Fukami với tư cách là trợ lý thương hiệu và luật sư trong 25 năm từ 1991 đến 2015. Đến độ  tuổi sáu mươi, Koji thành lập Văn Phòng Luật IP(Sở hữu Trí tuệ)vào ngày 1 tháng 1 năm 2016, đây sẽ là một trại căn cứ cho cuộc sống của mình luật sư và nghệ sĩ.

Giới Thiệu Nhân Viên

Mukoguchi Koji:Luật sư Tư vấn Bảo hộ Sáng chế, Trưởng Văn phòng

Quá trình Công tác

- Chủ sở hữu thành lập Văn Phóng Luật Sở Hữu Trí Tuệ MukoGuchi: Tháng 1 năm 2016 - Hiện tại

 

Sau 25 năm kinh nghiệm tại Văn Phòng Sáng Chế Fukami, đã thành lập Văn Phòng Luật Sở Hữu Trí Tuệ MukoGuchi vào ngày 1 tháng 1 năm 2016.

 

-Giảng viên thỉnh giảng của trường Đại học  

 Tamagawa(Luật Sở Hữu Trí Tuệ): Tháng 9

 năm 2014 - Hiện tại

 

-Phó trưởng phòng Thương hiệu, Thiết kế và

 Nhóm Luật của Văn Phòng Sáng Chế Fukami:

 Tháng 7 năm 1991 - Tháng 12 năm 2015

 

-Giáo sư thỉnh giảng của Sâu đại học của Trường

 Đại học Công nghiệp Osaka:Tháng 4 năm 2012    

 Tháng 3 năm 2013

 

-Kế toán của Công ty Kubota: Tháng 4 năm 1979 - tháng 6 năm 1991

 

Quá tỉnh Đào tạo

Đại học Hitotsubashi(Cử nhân,khoa Thương mại-kế toán): 1975 – 1979

Location

MukoGuchi IP Law Firm

19F Parks Tower

2-10-70 Nanbanaka Naniwa-ku

Osaka 556-0011 JAPAN

Email:k.mukoguchi@japan.so-net.jp

TEL:+81-6‐7662-8791

FAX : +81-6--7662-8701

bottom of page